top of page

Referanseprosjekter

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

2011 - 2016

Prosjektet omfatter følgende fagfelt; varme og kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, sanitæranlegg, medisinske gassanlegg, fryse- og kjøleromssystemer, ventilering av operasjonssaler, rent rom etc.


FA har hatt ledende rolle i utforming av rom med spesialteknisk sanitærutstyr.

Revmatismesykehus.png

Kystdesign AS

2014 - 2016

Prosjektet omfatter nybygg med kontorer og verkstedarealer for produksjon av ROV-undervannsubåter. Omfatter 10 m dypt basseng med vannrensing, sprinkleranlegg etter NS12845, varmeanlegg med borrehull, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg for kontorer og verksted med sveisearbeider. Oljeholdig spillvann og avløpsanlegg, trykkluftsanlegg mm.

Kystdesign.png

Haugaland Videregående Skole

2011 - 2012

Prosjektet omfatter verkstedhaller og undervisningsrom for yrkesrettet utdanning.

Haugaland.png

Nye Kopervik Kirke

2014-2016

Prosjektet omfatter ny kirke med administrasjonsfløy i Kopervik.

Kopvervik kirke.png

Deep Ocean - Hall D

Utførelse: 2015-2016
Ombygging: 2019/2020

Prosjektet omfatter nybygg for Deep Ocean på Killingøy. Bygget inneholder verkstedarealer og kontorlokaler. Følgende fagfelt prosjekteres; varme og kjøleanlegg (frikjøling), sanitæranlegg, trykkluftsanlegg, ventilasjonsanlegg, utvendig VA, oljeholdig spillvannshåndtering, energiberegninger.


I 2019 ble det besluttet å bygge om deler av kontorlokalene, samt innrede uinnredede arealer.

Deep Ocean.png

Marine Aluminium - Karmøy

2011 - 2013

Kontorbygg og verkstedhaller for produksjon av bl. a. gangbroer, helikopterdekk etc.

Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Energi og inneklimasimuleringer

 • Vann og avløpsanlegg

 • Varmeanlegg

 • Kjøleanlegg

 • Klimanlegg

Marine_edited.jpg

Vormedal barne- og undomssskole

2016 - pågående

Prosjektet omfatter nybygg og rehabilitering av Vormedal barne- og ungdomsskole. Prosjekteres i Autodesk Revit MEP.


Det er benyttet væske/ vann varmepumper som dekker over 90 % av energibehovet til oppvarming.


Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Sanitæranleg

 • Varmeanlegg

 • Ventilasjonsanlegg

 • SD-anlegg

 • Energiberegninger

 • Inneklimasimuleringer

Vormedal.png

Fatland Ølen

2015 - 2016

Prosjektet omfatter renseanlegg, fjøs, produksjonshaller og ekspedisjon.
Det er prosjektert sanitæranlegg med varmtvannsforsyning, trykkluftanlegg, anlegg for propan og næringsmiddelgasser samt vaskeanlegg.

Fatland_Ølen.png

Stegaberg / Stølsberg omsorgboliger

2016-2019

Prosjektet omfatter nybyg Stegaberg omsorgsboliger og tilbygg Stølsberg omsorgsboliger. 


Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Utvendig VA med renseanlegg og fordrøyning

 • Sanitæranlegg

 • Varmeanlegg

 • Sprinkleranlegg

 • Ventilasjonsanlegg

 • SD-anlegg

 • Energiberegninger

 • Inneklimasimuleringer

Stegaberg_-_Stølsberg.png

Driftsbygg Aksdal

2018 - pågående

Kontor og verkstedbygg

Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Utvendig VA

 • Sanitæranlegg

 • Varmeanlegg

 • Ventilasjonsanlegg

 • SD-anlegg

 • Energiberegninger

 • Inneklimasimuleringer

 • Dagslysberegninger

Driftsbygg.png

Skanfilbygget

2018 - 2019

Kontor og lager

Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Utvendig VA

 • Sanitæranlegg

 • Varmeanlegg

 • Ventilasjonsanlegg

 • SD-anlegg

 • Energiberegninger

 • Inneklimasimuleringer

 • Dagslysberegninger

Skanfil.png

Hatteland Display

2017 - 2018

Prosjektet består av kontorbygg og produksjonslokale for Hatteland Display.

Prosjektet omfatter følgende fagområder:

 • Utvendig VA

 • Sanitæranlegg

 • Varmeanlegg

 • Ventilasjonsanlegg med befuktning

 • SD-anlegg

 • Energiberegninger

 • Inneklimasimuleringer

Hatteland.png
bottom of page